20. Kolovoz 2020 - 21:30 do 22:30
Park Gradac, Orebic
Podijelite ga na:

Marin Držić: Grižula | Četvrtak, 20. Kolovoz 2020

PREMIJERAMarin Držić: GrižulaFestivalski dramski ansambl u kooprodukciji s Akademijom dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta Future Epics sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna EuropaRedatelji: Saša Božić and Petra Hrašćanec/PREMIEREMarin Držić: GrižulaDubrovnik Summer Festival in co-production with the Academy of Dramatic Art, University of Zagreb as a part of Future Epics project co-funded by the EU Creative Europe programme.Directed by Saša Božić and Petra HrašćanecGrižula Marina Držića, komedija je koja samo dijelom pripada pastoralnoj tradiciji, ponajprije po jednoj skupini mitoloških likova i zapletu u tom dijelu priče. Ono pak što je Držić otpočeo u Tireni – ulazak oštroumnih dubrovačkih vlaha u arkadijski svijet – u Grižuli je postalo pravilo. Redateljski koncept aktivira prostor Grižule kao prostor zarobljenosti, on ne pruža utočište onima koji teže za skladom, čistoćom i ljepotom, nego postaje mjesto nespokoja i opreza – vile se boje Kupida, Plakir se boji vila, Gruba se boji da će baš tu izgubiti Dragića, Dragić u tom prostoru gubi sebe, Omakala bježeći od jednoga zla upada u drugo, Grižula biva ismijan i zasužnjen.

Više: https://bit.ly/37BVznv/Marin Držić’s comedy Grižula only partially belongs to the pastoral tradition, primarily because of a group of mythological characters and plot in one segment of the story. However, what Držić started in Tirena – the introduction of sharp-witted Dubrovnik Vlachs into the world of Arcadia – became a rule in Grižula. The directing concept activates the space of Grižula as a space of captivity, it does not provide shelter to those who seek harmony, purity and beauty, but becomes a space of uneasiness and caution – the fairies fear Cupid, Plakir fears the fairies, Gruba fears that she will lose Dragić here, Dragić loses himself in this space and, by escaping one evil, Omakala encounters another, while Grižula is mocked and enslaved.

Read more: https://bit.ly/2N6FEEd