15. Lipanj 2020 - 7:00 do 19:00
SOME - Student Organization of Materials Engineering, Zagreb
Podijelite ga na:

Tehničari u (ne)tehničkim područjima - kreativni natječaj | Ponedjeljak, 15. Lipanj 2020

U ovo doba kad moramo paziti na socijalnu distancu, donosimo vam natječaj koji će nas sve zbližit ?SOME IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – TEHNIČARI U (NE)TEHNIČKIM POHODIMAPozivamo sve studente, asistente, stručne suradnike i profesore Sveučilišta u Zagrebu iz područja inženjerstva materijala te članove udruge SOME da se prijave na natječaj „SOME IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – TEHNIČARI U (NE)TEHNIČKIM POHODIMA“.Cilj ovog natječaja je motivirati studente FSB-a i ostalih tehničkih usmjerenja Sveučilišta, da pokažu svoju kreativnu stranu te naprave seriju fotografija koju će poslati na natječaj.

Tema je slobodna, zato budite kreativni i slobodni u umjetničkom izražaju! ?

Detalji Natječaja:

• Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografija. Jedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija. Sudjelovanje na Natječaju je besplatno.

• Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene u sklopu događanja „SOME IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – TEHNIČARI U (NE)TEHNIČKIM POHODIMA“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Na otvorenju izložbe bit će proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.

• Digitalne zapise fotografija s ispunjenim prijavnicama treba dostaviti do *15. lipnja 2020.* na e-mail adresu email

(ako veličina prijave sa fotografijama prelazi limit jednog maila, slobodno pošaljite fotografije u više mailova uz isti subject)

• U subject maila treba obavezno staviti ZA NATJEČAJ te ime i prezime autora.

• Digitalni zapisi fotografija moraju biti spremljeni u najkvalitetnijem .jpg formatu (12-bit) i rezoluciji 300 dpi u dimenzijama ispisa A3 (29,7 x 42 cm). U slučaju različitih dimenzija, dulja strana fotografije mora biti 42 cm.

• Kolor fotografije moraju biti spremljene u sRGB prostoru boja, a crno-bijele kao grayscale. Datoteke moraju biti nazvane prezimenom autora, a ako se radi o seriji, prezimenom i brojem (single_prezime_naziv pojedinačne fotografije; series_prezime_fotografija iz serije 1-5).

• Svi će sudionici Natječaja o odabranim autorima izlagačima biti obaviješteni e-mailom do *21. lipnja 2020.* Rezultati žiriranja će biti objavljeni i na web stranicama UDRUGE SOME – https://some.com.hr/

• Autori fotografija se prijavljivanjem na Natječaj slažu da se njihove fotografije, bez naknade, koriste u promotivne svrhe (u svim promotivnim materijalima te u svim promotivnim događanjima vezanim uz Konferenciju i Izložbu).