01. Lipanj 2020 - 8:30 do 18:00
Hotel Academia Zagreb, Zagreb
Podijelite ga na:

Trening: Spe. program izobrazbe u području javne nabave | Ponedjeljak, 01. Lipanj 2020

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17)TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao ovlaštenik izobrazbe (evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 4).organiziraPROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) i ostalim važećim propisima, u trajanju od 50 nastavnih sati.Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 35. Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.Vrijeme i mjesto održavanja:od 1. do 5. lipnja 2020., Hotel Academia Zagreb, Ul. Ivana Tkalčića 88